Determinizm, a wolna wola

Co kieruje naszym życiem?

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że filozofia jest dziedziną wiedzy, która zadaje pytania, lecz nie udziela odpowiedzi.

W naszym pierwszym nagraniu porozmawiamy między innymi:

  • Co decyduje o naszym życiu? Czy jesteśmy, przysłowiowymi, kowalami własnego losu? Czy niczym piórko na wietrze, szargane przez wiatry jesteśmy zdani na łaskę, bądź niełaskę przeznaczenia?
  • Postawa deterministyczna: przeznaczenie, nas los został już spisany. Jesteśmy biernymi świadkami spełniania się własnego losu.
  • Wolna wola. My o wszystkim decydujemy, ale: na ile człowiek jest wolny? Gdzie zaczyna się i gdzie kończy wolność?
  • Sprawiedliwość. Skoro jesteśmy wszyscy wolni i równo to skąd biorą się nierówności? Dlaczego ktoś rodzi się niewolnikiem, a ktoś bogaczem?
  • Dlaczego Bóg (lub Bogowie, Los lub Wszechświat etc.) skazuje innych na cierpienie, a innych na zbawienie?
  • Wolność a nierówność.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *